Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Čižatice

Aktuálne oznamy

Dobrovoľná brigádaVytlačiť
 

DOBROVOĽNÁ BRIGÁDA

 

Starosta obce Čižatice v spolupráci s Účelovým zariadením Bažantnica si Vás dovoľujú pozvať na spoločnú brigádu, ktorá sa bude konať dňa 24.03.2018, t.j. v sobotu.

Brigádou sa plánuje vyčistiť les popri ceste smerom od Bažantnice k našej obci.

Pri lese bude pristavený kontajner. Vrecia na odpad budú k dispozícii. Pre všetkých brigádnikov je zabezpečené občerstvenie.

Pozývame každého, komu záleží na čistote a kráse okolia obce a je ochotný k tomu prispieť svojou prácou.

Zraz je o 8.30 hod. pred budovou obecného úradu.

 

Veríme, že ak bude vo Vašich silách, brigády sa zúčastnite a spolu prežijeme aspoň tých pár hodín.

Súbor na stiahnutie Page1.jpg Page1.jpg (1.6 MB)

 
 

Zápis detí do MŠ ČižaticeVytlačiť
 

Riaditeľka Materskej školy Čižatice oznamuje, že ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY v Čižaticiach na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v  dňoch:

7.5.2018 - 11.5.2018

V pondelok 7.5.2018 v čase od 10.30 hod. do 16.00 hod.

V stredu 9.5.2018 v čase od 7.00 hod. do 12.30 hod.

Ostatné dni v čase od 10.30 hod. do 12.30 hod.

Žiadosť je možné podať aj písomne- poštou na adresu : Riaditeľka Materskej školy Čižatice, Čižatice 66, 044 47 Kecerovce.

Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie do MŠ a potvrdenie od pediatra o zdravotnej spôsobilosti navštevovať predškolské zariadenie. Žiadosť bude dostupná aj na  web. sídle obce.  

Zákonné podmienky prijatia

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 - ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 - s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Ďalšie podmienky prijatia:

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. sa prednostne prijímajú:

deti, ktoré už majú súrodencov v MŠ Čižatice
• deti, ktoré dovŕšili 3-tí rok veku,
• v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.08. 2018 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 01.09.2018

• poradie podania žiadosti nemá vplyv na prijatie dieťaťa do MŠ!

 

Jarmila Štefančíková

 riaditeľka MŠ Čižatice


 
 

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v roku 2018Vytlačiť
 

MAREC 2018

Komunálny odpad - 16. marca 2018, 30. marca 2018

Papier - 20. marca 2018

Zmiešané plasty, PET fľaše - 26. marca 2018

 

APRÍL 2018

Komunálny odpad - 13. apríla 2018, 27. apríla 2018

PET fľaše - 16. apríla 2018

 

MÁJ 2018

Komunálny odpad - 11. mája 2018, 25. mája 2018

Elektro, VKM, Kovové obaly - 22. mája 2018

Zmiešané plasty, PET fľaše - 23. mája 2018

 

JÚN 2018

Komunálny odpad - 8. júna 2018, 22. júna 2018

PET fľaše - 11. júna 2018

Sklo - 20. júna 2018

 

JÚL 2018

Komunálny odpad - 6. júla 2018, 20. júla 2018

Zmiešané plasty, PET fľaše - 24. júla 2018

 

AUGUST 2018

Komunálny odpad - 3. augusta 2018, 17. augusta 2018, 31. augusta 2018

PET fľaše - 15. augusta 2018

Papier - 21. augusta 2018

 

SEPTEMBER 2018

Komunálny odpad - 14. septembra 2018, 28. septembra 2018

Zmiešané plasty, PET fľaše - 25. septembra 2018

 

OKTÓBER 2018

Komunálny odpad - 12. októbra 2018, 26. októbra 2018

Elektro, VKM, Kovové obaly - 25. októbra 2018

PET fľaše - 29. októbra 2018

 

NOVEMBER 2018

Komunálny odpad - 9. novembra 2018, 23. novembra 2018

Zmiešané plasty, PET fľaše - 12. novembra 2018

Sklo - 27. novembra 2018

 

DECEMBER 2018

Komunálny odpad - 7. decembra 2018, 21. decembra 2018

PET fľaše - 11. decembra 2018

 

Súbor na stiahnutie Cizatice_KS.pdf Cizatice_KS.pdf (111.7 kB)

 
 

Zber jedlých olejov a tukov v roku 2018Vytlačiť
 

Zber jedlých olejov a tukov v roku 2018

2. zber 29.03.2018

3. zber 23.05.2018

4. zber 20.07.2018

5. zber 21.09.2018

6. zber 19.11.2018

Občania môžu odovzdať použitý jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Plastové fľaše od olejov sa nevracajú. 

Vodič príde olej vyzdvihnúť na obecný úrad v priebehu  zberného dňa.


 
 

Informačný letákVytlačiť
 

Vážení občania, venujte prosím pozornosť týmto oznamom!                                      

 1.     Upozorňujeme Vás na nevhodné parkovanie Vašimi motorovými vozidlami   na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v našej obci. Zlým a nevhodným parkovaním ohrozujete ostatných účastníkov premávky a vystavujete sa poškodeniu vlastného majetku.

Žiadame Vás, aby ste svoje motorové vozidlá parkovali vo svojich dvoroch.

V prípade, že z Vašej strany nebude toto upozornenie rešpektované a Vaše zaparkované vozidlá budú aj naďalej prekážať mechanizmom na týchto miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách, zimná údržba NEBUDE vykonaná.                                                                                                                                          


 

2.      Vzhľadom k množiacim sa sťažnostiam občanov na opakovaný výskyt voľne sa pohybujúcich psov bez majiteľa, resp. držiteľa psa na verejných priestranstvách v našej obci, žiadame všetkých majiteľov psov, aby dostatočne zabezpečili uzavretie psov vo svojich dvoroch. Uzavretím a zabezpečením psa na svojom pozemku alebo dome zabránite nielen voľnému pobehávaniu psa po obci, ale môžete predísť aj zbytočnému ohrozeniu spoluobčanov.

          Zároveň Vás chceme informovať o tom, že ak sa situácia nezlepší, obec pristúpi k odchytu túlavých psov externou firmou.

       Žiadame, aby ste ako majitelia svojich psov zo zákona za nich zodpovední zabezpečili, aby sa psy nepohybovali voľne po obci.

      Od Januára 2018 bude možné zakúpiť si registračnú známku pre svojich psov na Obecnom úrade Čižatice. Po tomto termíne každý odchytený pes bez registračnej známky, bude považovaný za nebezpečného a v zmysle dohôd so štátnou veterinárnou správou, resp. inými orgánmi, bude následne odchytený. Psy s registračnou známkou po ich identifikácii budú na základe požiadavky vlastníka navrátené, avšak s finančnou náhradou vlastníka, resp. majiteľa psa.

          Vo vlastnom záujme žiadame vlastníkov, aby si svojich psov označili registračnými známkami, aby neprišiel majiteľ o svojho psa, ktorý mu aj náhodou môže ujsť.

Toto upozornenie je vydané v prospech a bezpečnosť všetkých občanov našej obce, za porozumenie vopred ďakujeme.

Obec Čižatice


 
 

Stručne z histórie Čižatíc

Prvú písmonú zmienku o Čižaticiach poznáme z roku 1299. Stalo sa tak pri príležitosti delenia panstva Lipovec medzi potomkami Petra a Alexandra z rodu Aba. Listina uvádza cestu z Čižatíc do Kecerovských Kostolian. Na východnú stranu od potoka Lipovec patrili pozemky od roku 1282 potomkom Alexandra, na západnej strane potomkom Petra. Pri spomínanom delení majetku v roku 1299 však synovia Alexandra dostali aj Čižatice, takže pozemky sa rozdelili na južnú čiastku v rukách synov Alexandra a severnú čiastku v rukách synov Petra.

Na základe uvedeného sa je možné domnievať, že zásluhu o zaľudnenie a zveľadenie Čižatíc mali po roku 1282 synovia Alexandra. Synovia Petra sa zaslúžili o osídlenie Vtáčkoviec a Bunetíc. Zatiaľ, čo dedina Čižatice ležala vo vtedajšej Šarišskej stolici, obec Trsťany bola už v Abaujskej stolici.

V roku 1311 sa spomínajú Čižatice pri opise hraníc lipovského panstva. V 14. storočí ešte stále patrili potomkom Alexandra a k hradu Lipovec. Je tu však jedna zvláštnosť. V portálnych súpisoch obcí sa Čižatice od roku 1311 do roku 1427 v dokladoch neuvádzajú. Nevedno prečo, je dosť nepravdepodobné, že by obec na vyše sto rokov zanikla.

Podľa portálneho súpisu z roku 1427 držal Čižatice Juraj de Doby a dedina mala 12 port. Porta je v podstate brána z ulice do dvora dedinského sídla. V jednom sídle mohlo bývať až do 30 ľudí. Zvyčajne sa však porta prepočítava koeficientom 5, takže Čižatice mali v roku 1427 minimálne 60 obyvateľov.

V roku 1567 bolo v Čižaticiach 6 port, obec patrila vdove po Gabrielovi Perényim. Žilo tu aj päť želiarov, takže dedina mala minimálne 35 obyvateľov. Decimálny register Abaujskej stolice z roku 1578 uvádza, že v Čižaticiach žilo 12 poddaných sedliakov. Len jeden mal maďarské meno, ostatní s najväčšou pravdepodobnosťou slovenské. V tom čase sa Čižatice nachádzali v urbári trebišovského panstva.

Genéza názvu:

1299 - villa Chizete

1311 - villa Chyzete

1427 - Thyzethe

1567 - Cysyte

1578 - Tysythe

1585 - poss. Czizite, Czizite

1601 - poss. Tysythe

1773 - slovensky: Cziczaczicze

1808 - slovensky: Tižatice, Tyžatice, maďarsky: Tizsite

1819 - Csizaczicze

1906 - slovensky: Čižacice

Historik Branislav Varsik vysvetľuje pôvod názvu obce takto: "Názov Čižatice pochádza od slovenského osobného mena Čižata, ktoré vzniklo príponou -ata od základného osobného mena Číž. Názov Čižatice prešiel prirodzeným vývinom v slovenskej reči a v Čižaticiach nebola pretrhnutá kontinuita slovenského obyvateľstva zo stredoveku."

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

bitka pri RozhanovciachV blízkosti Čižatíc sa v roku 1312 uskutočnila jedna z najväčších rytierskych bitiek od čias tatárskeho vpádu - Bitka pri Rozhanovciach. Bližšie informácie o bitke možno nájsť aj na Wikipédii.


 


Úvodná stránka