Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Čižatice

Aktuálne oznamy

Zber jedlých olejov a tukov v roku 2017Vytlačiť
 

Zber jedlých olejov a tukov v roku 2017

1. zber 23.05.2017

2. zber 04.07.2017

3. zber 22.09.2017

4. zber 10.11.2017

Občania môžu odovzdať použitý jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Plastové fľaše od olejov sa nevracajú. 

Vodič príde olej vyzdvihnúť na obecný úrad v priebehu  zberného dňa.


 
 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017Vytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach (ďalej len OR HaZZ) vypracovalo v zmysle § 21 písm. l) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi opatrenia na zabezpečenie úloh a povinností súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi. 


 
 

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaruVytlačiť
 

Vzhľadom na zvýšený počet požiarov a vhodné prírodné podmienky pre vznik a šírenie požiaru v prírodnom prostredí Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pristúpilo k vyhláseniu Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na územnom obvode okresov Košice I až IV a okrese Košice – okolie odo dňa 31.3.2017.


 
 

Zápis detí do MŠ ČižaticeVytlačiť
 

Vážení rodičia !

 

            V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ v znení neskorších predpisov je podávanie písomných žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

do Materskej školy Čižatice  na školský rok 2017/2018

stanovené na termín od 02.05.2017 do 12.05.2017 nasledovne:

 

UTOROK       02.05.2017      od 10:40 do 12:40 hod.

STREDA         03.05. 2017     od 10:40 do 12:40 a od 15:00 do 16:00 hod.

ŠTVRTOK      04.05.2017      od 10:40 do 12:40 hod

PIATOK         05.05.2017      od 10:40 do 12:40 hod.

 

V dňoch 08-12.05.2017 v čase od 10:40 do 12:40 hod.

Prosím, aby ste na zápis prišli s dieťaťom.

 

Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie

na školský rok 2017/2018

 

dieťa, ktoré dovŕšilo 5-ty rok veku

dieťa, ktoré dovŕšilo 6-ty rok veku a bol mu odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky

dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

dieťa spravidla od 3 - do 6 rokov veku

dieťa po dovŕšení 2 rokov veku v súlade so zabezpečenými materiálnymi a personálnymi podmienkami

 

Na účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie v rozsahu § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

Tento formulár je sprístupnený v dokumentoch, alebo Vám bude poskytnutý v deň zápisu dieťaťa, t.j. od 02.05.2017 v kancelárii riaditeľky MŠ. V súčasnosti materskú školu navštevuje 20 detí, z toho pravdepodobne 5 pôjde do ZŠ. Kapacita materskej školy je 15 podľa platných hygienických noriem. Z toho vyplýva, že na nasledujúci školský rok môžeme prijať maximálne 2 deti. 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné odovzdať osobne do kancelárie riaditeľky MŠ.

 

Za porozumenie ďakujem

 

Jarmila Štefančíková

riaditeľka MŠ Čižatice

Tlačivo na stiahnutie ziadost-do-MS (1).doc ziadost-do-MS (1).doc (32 kB)

 
 

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017Vytlačiť
 

MAREC 2017

Komunálny odpad - 3. marca 2017, 17. marca 2017, 31. marca 2017

Zmiešané plasty, PET fľaše - 27. marca 2017

 

APRÍL 2017

Komunálny odpad - 14. apríla 2017, 28. apríla 2017

PET fľaše - 18. apríla 2017

 

MÁJ 2017

Komunálny odpad - 12. mája 2017, 26. mája 2017

Elektroodpad a kovové obaly - 16. mája 2017

Zmiešané plasty, PET fľaše - 23. mája 2017

 

JÚN 2017

Komunálny odpad - 9. júna 2017, 23. júna 2017

PET fľaše - 12. júna 2017

 

JÚL 2017

Komunálny odpad - 7. júla 2017, 21. júla 2017

Zmiešané plasty, PET fľaše - 24. júla 2017

 

AUGUST 2017

Komunálny odpad - 4. augusta 2017, 18. augusta 2017

PET fľaše - 15. augusta 2017

 

SEPTEMBER 2017

Komunálny odpad - 1. septembra 2017, 15. septembra 2017, 29. septembra 2017

Zmiešané plasty, PET fľaše - 26. septembra 2017

 

OKTÓBER 2017

Komunálny odpad - 13. októbra 2017, 27. októbra 2017

PET fľaše - 23. októbra 2017

Elektroodpad a kovové obaly - 26. októbra 2017

 

NOVEMBER 2017

Komunálny odpad - 10. novembra 2017, 24. novembra 2017

Zmiešané plasty, PET fľaše - 14. novembra 2017

 

DECEMBER 2017

Komunálny odpad - 8. decembra 2017, 22. decembra 2017

PET fľaše - 11. decembra 2017

Súbor na stiahnutie Cizatice_KS.pdf Cizatice_KS.pdf (98.9 kB)

 
 

Stručne z histórie Čižatíc

Prvú písmonú zmienku o Čižaticiach poznáme z roku 1299. Stalo sa tak pri príležitosti delenia panstva Lipovec medzi potomkami Petra a Alexandra z rodu Aba. Listina uvádza cestu z Čižatíc do Kecerovských Kostolian. Na východnú stranu od potoka Lipovec patrili pozemky od roku 1282 potomkom Alexandra, na západnej strane potomkom Petra. Pri spomínanom delení majetku v roku 1299 však synovia Alexandra dostali aj Čižatice, takže pozemky sa rozdelili na južnú čiastku v rukách synov Alexandra a severnú čiastku v rukách synov Petra.

Na základe uvedeného sa je možné domnievať, že zásluhu o zaľudnenie a zveľadenie Čižatíc mali po roku 1282 synovia Alexandra. Synovia Petra sa zaslúžili o osídlenie Vtáčkoviec a Bunetíc. Zatiaľ, čo dedina Čižatice ležala vo vtedajšej Šarišskej stolici, obec Trsťany bola už v Abaujskej stolici.

V roku 1311 sa spomínajú Čižatice pri opise hraníc lipovského panstva. V 14. storočí ešte stále patrili potomkom Alexandra a k hradu Lipovec. Je tu však jedna zvláštnosť. V portálnych súpisoch obcí sa Čižatice od roku 1311 do roku 1427 v dokladoch neuvádzajú. Nevedno prečo, je dosť nepravdepodobné, že by obec na vyše sto rokov zanikla.

Podľa portálneho súpisu z roku 1427 držal Čižatice Juraj de Doby a dedina mala 12 port. Porta je v podstate brána z ulice do dvora dedinského sídla. V jednom sídle mohlo bývať až do 30 ľudí. Zvyčajne sa však porta prepočítava koeficientom 5, takže Čižatice mali v roku 1427 minimálne 60 obyvateľov.

V roku 1567 bolo v Čižaticiach 6 port, obec patrila vdove po Gabrielovi Perényim. Žilo tu aj päť želiarov, takže dedina mala minimálne 35 obyvateľov. Decimálny register Abaujskej stolice z roku 1578 uvádza, že v Čižaticiach žilo 12 poddaných sedliakov. Len jeden mal maďarské meno, ostatní s najväčšou pravdepodobnosťou slovenské. V tom čase sa Čižatice nachádzali v urbári trebišovského panstva.

Genéza názvu:

1299 - villa Chizete

1311 - villa Chyzete

1427 - Thyzethe

1567 - Cysyte

1578 - Tysythe

1585 - poss. Czizite, Czizite

1601 - poss. Tysythe

1773 - slovensky: Cziczaczicze

1808 - slovensky: Tižatice, Tyžatice, maďarsky: Tizsite

1819 - Csizaczicze

1906 - slovensky: Čižacice

Historik Branislav Varsik vysvetľuje pôvod názvu obce takto: "Názov Čižatice pochádza od slovenského osobného mena Čižata, ktoré vzniklo príponou -ata od základného osobného mena Číž. Názov Čižatice prešiel prirodzeným vývinom v slovenskej reči a v Čižaticiach nebola pretrhnutá kontinuita slovenského obyvateľstva zo stredoveku."

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

bitka pri RozhanovciachV blízkosti Čižatíc sa v roku 1312 uskutočnila jedna z najväčších rytierskych bitiek od čias tatárskeho vpádu - Bitka pri Rozhanovciach. Bližšie informácie o bitke možno nájsť aj na Wikipédii.


 


Úvodná stránka