Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová internetová stránka obce Čižatice

Aktuálne oznamy

Informačný letákVytlačiť
 

Vážení občania, venujte prosím pozornosť týmto oznamom!                                      

 1.     Upozorňujeme Vás na nevhodné parkovanie Vašimi motorovými vozidlami   na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v našej obci. Zlým a nevhodným parkovaním ohrozujete ostatných účastníkov premávky a vystavujete sa poškodeniu vlastného majetku.

Žiadame Vás, aby ste svoje motorové vozidlá parkovali vo svojich dvoroch.

V prípade, že z Vašej strany nebude toto upozornenie rešpektované a Vaše zaparkované vozidlá budú aj naďalej prekážať mechanizmom na týchto miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách, zimná údržba NEBUDE vykonaná.                                                                                                                                          


 

2.      Vzhľadom k množiacim sa sťažnostiam občanov na opakovaný výskyt voľne sa pohybujúcich psov bez majiteľa, resp. držiteľa psa na verejných priestranstvách v našej obci, žiadame všetkých majiteľov psov, aby dostatočne zabezpečili uzavretie psov vo svojich dvoroch. Uzavretím a zabezpečením psa na svojom pozemku alebo dome zabránite nielen voľnému pobehávaniu psa po obci, ale môžete predísť aj zbytočnému ohrozeniu spoluobčanov.

          Zároveň Vás chceme informovať o tom, že ak sa situácia nezlepší, obec pristúpi k odchytu túlavých psov externou firmou.

       Žiadame, aby ste ako majitelia svojich psov zo zákona za nich zodpovední zabezpečili, aby sa psy nepohybovali voľne po obci.

      Od Januára 2018 bude možné zakúpiť si registračnú známku pre svojich psov na Obecnom úrade Čižatice. Po tomto termíne každý odchytený pes bez registračnej známky, bude považovaný za nebezpečného a v zmysle dohôd so štátnou veterinárnou správou, resp. inými orgánmi, bude následne odchytený. Psy s registračnou známkou po ich identifikácii budú na základe požiadavky vlastníka navrátené, avšak s finančnou náhradou vlastníka, resp. majiteľa psa.

          Vo vlastnom záujme žiadame vlastníkov, aby si svojich psov označili registračnými známkami, aby neprišiel majiteľ o svojho psa, ktorý mu aj náhodou môže ujsť.

Toto upozornenie je vydané v prospech a bezpečnosť všetkých občanov našej obce, za porozumenie vopred ďakujeme.

Obec Čižatice


 
 

Pozvánka na OZ 15.12.2017Vytlačiť
 

Vážení občania, 

srdečne Vás pozývame na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 

ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2017, t.j. piatok, o 18:00 hod.

 

v budove obecného úradu Čižatice.


 
 

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017Vytlačiť
 

DECEMBER 2017

Komunálny odpad - 22. decembra 2017

PET fľaše - 11. decembra 2017

Súbor na stiahnutie Cizatice_KS.pdf Cizatice_KS.pdf (98.9 kB)

 
 

Stručne z histórie Čižatíc

Prvú písmonú zmienku o Čižaticiach poznáme z roku 1299. Stalo sa tak pri príležitosti delenia panstva Lipovec medzi potomkami Petra a Alexandra z rodu Aba. Listina uvádza cestu z Čižatíc do Kecerovských Kostolian. Na východnú stranu od potoka Lipovec patrili pozemky od roku 1282 potomkom Alexandra, na západnej strane potomkom Petra. Pri spomínanom delení majetku v roku 1299 však synovia Alexandra dostali aj Čižatice, takže pozemky sa rozdelili na južnú čiastku v rukách synov Alexandra a severnú čiastku v rukách synov Petra.

Na základe uvedeného sa je možné domnievať, že zásluhu o zaľudnenie a zveľadenie Čižatíc mali po roku 1282 synovia Alexandra. Synovia Petra sa zaslúžili o osídlenie Vtáčkoviec a Bunetíc. Zatiaľ, čo dedina Čižatice ležala vo vtedajšej Šarišskej stolici, obec Trsťany bola už v Abaujskej stolici.

V roku 1311 sa spomínajú Čižatice pri opise hraníc lipovského panstva. V 14. storočí ešte stále patrili potomkom Alexandra a k hradu Lipovec. Je tu však jedna zvláštnosť. V portálnych súpisoch obcí sa Čižatice od roku 1311 do roku 1427 v dokladoch neuvádzajú. Nevedno prečo, je dosť nepravdepodobné, že by obec na vyše sto rokov zanikla.

Podľa portálneho súpisu z roku 1427 držal Čižatice Juraj de Doby a dedina mala 12 port. Porta je v podstate brána z ulice do dvora dedinského sídla. V jednom sídle mohlo bývať až do 30 ľudí. Zvyčajne sa však porta prepočítava koeficientom 5, takže Čižatice mali v roku 1427 minimálne 60 obyvateľov.

V roku 1567 bolo v Čižaticiach 6 port, obec patrila vdove po Gabrielovi Perényim. Žilo tu aj päť želiarov, takže dedina mala minimálne 35 obyvateľov. Decimálny register Abaujskej stolice z roku 1578 uvádza, že v Čižaticiach žilo 12 poddaných sedliakov. Len jeden mal maďarské meno, ostatní s najväčšou pravdepodobnosťou slovenské. V tom čase sa Čižatice nachádzali v urbári trebišovského panstva.

Genéza názvu:

1299 - villa Chizete

1311 - villa Chyzete

1427 - Thyzethe

1567 - Cysyte

1578 - Tysythe

1585 - poss. Czizite, Czizite

1601 - poss. Tysythe

1773 - slovensky: Cziczaczicze

1808 - slovensky: Tižatice, Tyžatice, maďarsky: Tizsite

1819 - Csizaczicze

1906 - slovensky: Čižacice

Historik Branislav Varsik vysvetľuje pôvod názvu obce takto: "Názov Čižatice pochádza od slovenského osobného mena Čižata, ktoré vzniklo príponou -ata od základného osobného mena Číž. Názov Čižatice prešiel prirodzeným vývinom v slovenskej reči a v Čižaticiach nebola pretrhnutá kontinuita slovenského obyvateľstva zo stredoveku."

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.

bitka pri RozhanovciachV blízkosti Čižatíc sa v roku 1312 uskutočnila jedna z najväčších rytierskych bitiek od čias tatárskeho vpádu - Bitka pri Rozhanovciach. Bližšie informácie o bitke možno nájsť aj na Wikipédii.


 


Úvodná stránka